Meedenkerij

 

18 is de deadline

Uitgesproken

Inhoudsopgave
Uitgesproken - artical
Pagina 2
Alle pagina's


 

Welkom op de site van Meedenkerij

Specialist in creatieve oplossingen voor vraagstukken binnen en tussen het (jeugd)zorgveld en het onderwijs.

 

Meedenkerij introduceert Time4chances een wereld van verschil.
 
Een creatieve, flexibele, verbindende methodiek, die uitgaat van het positieve, kostenbesparend is en goede resultaten boekt.Een trainingsaanbod voor verandering (transformatie) van visie en denkwijze van medewerkers. 

lees meer .....

Reacties                                       

 

Volg ons op Twitter Meedenkerij op LinkedIn logo_facebook   

  

 

Oplossingsregie

Een ingewikkelde situatie, multiproblematiek?

Heeft een gezin verschillende hulpvragen en worden er steeds meer hulpverleners betrokken bij de ingezette zorg? Dan resulteert dat vaak in symptoombestrijding, waardoor de kern van het probleem buiten beeld raakt.

Meedenkerij creëert in deze situaties een team van alle betrokkenen, inclusief de cliënten. Wij ontwarren knelpunten, adviseren.en voeren de regie naar resultaat.

 

Stop doorplaatsingen

Samen aan het werk

Geen doorplaatsingen van een jongere, maar weer perspectief in de huidige woonplek. Daar gaat het om.

De kinderen staan centraal. Meedenkerij gaat samen met hen en het netwerk terug naar de basis en brengt teleurstellingen, wensen en krachten boven tafel. Deze worden vertaald in een advies waaruit blijkt hoe jongeren, gezin en instelling met elkaar verder kunnen.

 

Transitie Jeugdzorg en daarna

De juiste zorg dichtbij. Daar zorgen wij voor

Efficiënt, snel, betaalbaar en kwalitatief goed.
Meedenkerij versnelt processen en breekt vastzittende ketensamenwerking open. We kennen de verschillende doelgroepen en weten wat er onder hen leeft.

We leggen verbindingen tussen cliënten en zorgaanbieders en we zorgen voor snelle verwijzingen.
We richten ons op de voortgang en denken en handelen buiten de gevestigde kaders.